Jeroen Evers


Welkom!


Deze website wordt gebruikt om mijn competenties te communiceren die ik tijdens mijn masteropleiding Architecture, Building & Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven heb verworven. Mijn interesses binnen de bouwkunde hebben aan het begin van mijn master geleid tot het opstellen van enkele competenties. Met behulp van mijn ontwerp projecten en overige activiteiten laat ik zien hoe ik me verder heb ontwikkeld.

Begin september 2012 heb ik de masters Architecture en Structural Design succesvol gecombineerd afgerond. Onder het kopje afstuderen is hierover meer te vinden. Met deze combinatie heb ik zowel de taal van de architect als en de taal van de constructeur leren spreken. Ik zie mezelf als een intermediair tussen meerdere disciplines.